Select Page
UAB „Bateris”

Kokybės ir aplinkos apsaugos politika

Ukmergės g. 369A, Vilnius
+370 5 233 9591
bateris@bateris.lt
}
I-V 9.00 - 17.00 val.

Uždaroji akcinė bendrovė „BATERIS”, kurios veiklos sritis yra baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymas, transporto priemonių plastikų (polipropileninių detalių (PP), polietileninių (HDPE) degalų bakų) bei kitų plastikų atliekų tvarkymas, polipropileno granulių gamyba, siekdama sustiprinti savo pozicijas rinkoje ir maksimaliai patenkinti klientų poreikius bei pripažindama esamą ir galimą savo veiklos poveikį aplinkai, nes tai susiję su pavojingų atliekų valdymu, įdiegė integruotą kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos sistemą pagal standartų ISO 9001:2015 bei ISO 14001:2015 reikalavimus.

Bendrovės kolektyvas įsipareigoja:

–       laikytis kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos standartų reikalavimų,

–       laikytis bendrovei taikomų teisinių reikalavimų,

–       įgyvendinti nuolatinio gerinimo ir taršos prevencijos principus,

–       gerinti kokybės ir aplinkos apsaugos  vadybos sistemos veiksmingumą,

–       tinkamai prižiūrėti bei nuolat tobulinti kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos sistemą, aplinkos apsaugos strategijas integruoti į bendrovės verslą, kaip vieną iš svarbiausių vadovavimo elementų,

–       šviesti ir mokyti darbuotojus, ugdyti jų ir kitų bendrovės vardu dirbančių asmenų atsakingumą už savo darbo kokybę ir aplinkos apsaugą,

–       užtikrinti darbuotojams saugias darbo sąlygas, rūpintis jų sveikata ir gerove,

–       periodiškai  peržiūrėti kokybės ir aplinkosaugos tikslus, kad jie nuolat atitiktų įmonės poreikius, bei skirti išteklių tų tikslų įgyvendinimui.

Ši kokybės ir aplinkosaugos politika yra kasmet peržiūrima bei, esant reikalui, atnaujinama. Visi bendrovės darbuotojai su ja supažindinami ir savo veikloje privalo vadovautis joje pateikiamomis nuostatomis.