Select Page
UAB „Bateris”

ES projektai

Ukmergės g. 369A, Vilnius
+370 5 233 9591
bateris@bateris.lt
}
I-V 9.00 - 17.00 val.

PROJEKTAS „TECHNOLOGINIŲ EKOINOVACIJŲ DIEGIMAS UAB „BATERIS“ GAMYBINĖJE VEIKLOJE, SIEKIANT SUMAŽINTI NEIGIAMĄ POVEIKĮ APLINKAI“

UAB „Bateris”, siekdama padidinti užimamą rinkos dalį ir vykdyti tvarią bei draugišką aplinkai gamybą, planuoja įgyvendinti projektą „Technologinių ekoinovacijų diegimas UAB „Bateris“ gamybinėje veikloje, siekiant sumažinti neigiamą poveikį aplinkai“. Įmonės pagrindinė veikla – išeikvotų švino, nikelio-kadmio akumuliatorių, kitų baterijų supirkimas ir perdirbimas. Taip pat, įmonė superka bei perdirba švino laužą ir plastiko atliekas.

Atsižvelgiant į tai, kad kai kurie esami plovimo įrenginiai pakankamai seni ir gamybos procesas ne itin efektyvus, ekonomiškas ir ekologiškas, šio projekto dėka, planuojama esamą plastiko atliekų perdirbimo liniją iš dalies modernizuoti, pakeičiant kai kuriuos plovimo, džiovinimo įrenginius ir papildomai pastatyti įrenginį kitos rūšies plastikams – pluoštiniams termoplastams – perdirbti. Tai naujas smulkinimo, plovimo, džiovinimo įrengimas su integruota termine džiovinimo sistema karštu oru, atskira padavimo į ekstruderį sistema, pagamintų granulių maišymo silosas. Naujos technologijos dėka bus gautas galutinis produktas – aukštos kokybės keleto rūšių termoplasto mišinio granulės. Su šia nauja plastiko atliekų perdirbimo technologine linija UAB „Bateris“ galės perdirbti platesnį spektrą atliekų (kai kurios iki šiol pasaulyje nėra perdirbamos), galės pagaminti granules iš skirtingų termoplastų rūšių jas maišant ir išgaunant kokybiškas granules. Projekto metu įdiegta ekotechnologija daugiausiai bus skirta žvejybos pramonės atliekų perdirbimui į plastiko granules.

Įmonės siekis maksimaliai panaudoti antrines žaliavas, kuriant itin aukštos kokybės produktus, taip prisidedant prie gamtinių išteklių naudojimo mažinimo. Įdiegus ekoinovacijos technologijas įmonėje, būtų sukurtas pridėtinę vertę kuriantis produktas – plastiko granulės, kurių panaudojimo spektras labai platus – jos paklausios kaip gamybinė žaliava, rinkoje paklausūs ir iš šios žaliavos gaminamos dėžės, vamzdžiai, plastiko lakštai, plokštės, automobilių detalės, sodo įranga (bortai, juostos), tvoros ir kita. Projekto metu visa numatoma įsigyti technologinė įranga pagrįsta naujausiais technologiniais sprendimais ir itin pažangiomis įrengimų charakteristikomis. Įranga, kurią planuojama įsigyti, rinkoje yra 2 metus.

Projekto tikslas – optimizuoti įmonėje vykdomus procesus, įdiegiant technologines ekoinovacijas antrinių žaliavų panaudojimui ir beatliekinei ūkinei veiklai, visuose gamybos procesuose, siekiant sumažinti neigiamas klimato kaitos ir šiltnamio efekto pasekmes.

Projekto kontekste iškelti įmonės ilgalaikiai tikslai užtikrina tolesnę efektyvią veiklą:

1. Racionaliai naudoti išteklius, modernizuojant įmonėje vykdomus gamybos technologinius procesus.

2. Modernios įrangos dėka, įmonėje vykdomus technologinius procesus perorganizuoti į beatliekinę gamybą.

3. Didinti įmonės darbo našumą,

4. Kurti inovatyvius produktus.

Projekto rezultate įdiegus įmonėje technologines ekoinovacijas, susijusias su produktų kūrimu, rezultate klientams bus siūlomi aukštos kokybės iš antrinių žaliavų, išskirtiniai produktai itin palankiomis kainomis, nes naujų technologinių procesų dėka, ne tik pagerės gaminio kokybė, bet ir sumažės darbo sąnaudos, atliekų kiekis, sunaudojamos energijos kiekis. Visa tai ne tik pagerins darbuotojų darbo sąlygas, bet ir tiesiogiai atsispindės galutinėje produkto kainoje. Naujos gamybos linijos dėka bus gaminami inovatyvūs produktai – plataus panaudojimo plastiko granulės pagamintos iš žvejybinės pramonės atliekų.

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga numatoma 2022 m. rugsėjo mėn.

Bendra projekto vertė 332 880,00 Eur, iš kurių 149 796,00 Eur skirta iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto įgyvendinamas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioritetą „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“.